Poznej svého průvodce. Dovol, abych se přestavil.

Martin Gloss, Osobní kouč – Progressio

Mé jméno je Martin Gloss a aktuálně zastávám mnoho životních rolí. Mezi ty nejvýraznější patří role manžela, otce, kouče, lídra a manažera v IT firmě. Kromě toho jsem také frontman kapely. Se svým zájmem o mnoho oblastí se snažím rozdělit svůj čas tak, abych si mohl užívat vše, co mi život přináší, a současně nenechal stranou své povinnosti. Uspořádání osobního času, dosahování cílů, efektivita, nastavení mysli a pracovní spokojenost byla témata, kterým jsem se věnoval jak během studií, tak v průběhu své pracovní kariéry. Všechny tyto aspekty se spojují v rámci Progressia.

Avšak k tomu mě dovedla dlouhá cesta, která ve stručnosti vypadala takto:

Mé profesní začátky byly spojeny se studiem managementu na Vysoké škole ekonomické a následně na Masarykově univerzitě v Brně. Během akademického působení jsem se aktivně účastnil různých dobrovolnických univerzitních projektů (např. v rámci MUNIE), kde jsem měl příležitost pracovat s mladými lidmi, společně tvořit vize, realizovat projekty a pomáhat týmům rozvíjet svůj potenciál.

Během studií jsem také absolvoval stáž ve společnosti IBM v oblasti projektového managementu, což mi poskytlo cenné zkušenosti v řízení projektů a týmů. Po skončení stáže jsem v IBM zůstal a postupně jsem se vypracoval na pozici team leadera a agilního kouče. Nyní pracuji v jiné IT firmě jako scrum master a engineering manager, kde pomáhám týmům nalézt efektivní pracovní postupy a dosáhnout stanovených cílů.

Odjakživa mě fascinovala psychologie, lidské chování a myšlenkové procesy. Tyto zájmy mě přivedly k rozhodnutí spojit mé manažerské dovednosti s psychologickými znalostmi, abych lépe porozuměl potřebám a výzvám lidí, jak v pracovním, tak osobním životě. Abych si potvrdil, že nabízím profesionální službu, doplnil jsem své zkušenosti o intenzivní kurz a získal certifikaci profesionálního kouče u Koučink centra. Nyní jsem průvodcem na cestě k pozitivním změnám, rozvoji a dosahování osobních cílů.